اعضا > مرکز آموزش > لینوکس > بک آپ گیری از IBSng


بک آپ گیری از IBSng
برای بک آپ گیری از تمام اطلاعات موجود در IBSng دستورات زیر را پس از ورود به سرور اجرا نمایید:

rm -rf /var/lib/pgsql/IBSng.bak
rm -rf /var/www/html/IBSng.bak
su – postgres
pg_dump IBSng > IBSng.bak
exit
mv /var/lib/pgsql/IBSng.bak /var/www/html/

حال شما می‌توانید فایل بک آپ خود را از آدرس زیر دانلود نمایید:

http://your-ip-address/IBSng.bak

 


با حذف فایل بکآپ از  دستورزیر استفاده کنید
 

cd /root
rm /var/www/html/IBSng.bak

yبرای بازگرداندن بک آپ :
قسمت اول برای دانلود روی سرور هست wget

wget http://youraddress/IBSng.bak
mv IBSng.bak /var/lib/pgsql/IBSng.bak

service IBSng stop
su – postgres
dropdb IBSng
createdb IBSng
createlang plpgsql IBSng
psql IBSng < IBSng.bak
exit

service postgresql restart

service IBSng startآیا این پاسخ به شما کمک کرد?

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
فراموشی پسورد root (مشاهدات: 1594)