با پوزش با اختلال به وجود آمده در ارتباط با برخی از سرورهای مجازی ایران
این مشکل در حال پیگیری است اما متاسفانه برآورد زمان دیتاسنتر برای رفع مشکل بین 1تا 3ساعت میباشد
تعدادی ای پی روی سرورهای بدون مشکل موجود دست در صورت نیاز فوری لطفا تیکت ارسال نمایید تا ای پی تغییر کند

با تشکر


Thursday, February 12, 2015« برگشت