به نام خدا

متاسفانه به عرض شما می رسانیم با توجه به افزایش نرخ پهنای باند و جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات پیش بینی نشده قیمت سرویهای سرور مجازی ایران با پهنای باند نامحدود افزایش پیدا کرده است.

این افزایش قیمت شامل افزایش در هزینه سرویس های فعال فعلی و سفارشات جدید می باشد.

 

امیدوارم همچنان بتوانیم با حفظ کیفیت مانند قبل به اعتماد شما عزیزان پاسخی مثبت دهیم.

 

 

با تشکرSunday, January 4, 2015« برگشت