با پوزش با اختلال به وجود آمده در ارتباط با برخی از سرورهای مجازی ایران
این مشکل در حال پیگیری است اما متاسفانه برآورد زمان دیتاسنتر برای رفع مشکل بین 24 تا 48 ساعت میباشد
تعدادی ای پی روی سرورهای بدون مشکل موجود دست در صورت نیاز فوری لطفا تیکت ارسال نمایید تا ای پی تغییر کند

با تشکر


Sunday, November 30, 2014« برگشت